Statistics and meaning of name Haim


Usage: 65% firstname, 35% surname.
Haim first name was found 2839 times in 38 different countries.
Surname Haim is used at least 1528 times in at least 40 countries.
Origin of this name is Hebrew.
Gender of firstname Haim is 2% feminine and 98% masculine.
Name written with Chinese letters: 安 (pinyin: ān)
      Surname Haim
Given names
Franz Haim (9)
David Haim (9)
Michael Haim (7)
Manfred Haim (6)
Andreas Haim (4)
Josef Haim (4)
Patrick Haim (4)
Robert Haim (3)
Charles Haim (3)
Christopher Haim (3)
Hans Haim (3)
Victor Haim (3)
Hubert Haim (3)
Claude Haim (3)
Helmut Haim (3)
Herbert Haim (3)
Joseph Haim (3)
Gerhard Haim (3)
Ian Haim (3)
Wolfgang Haim (3)
Brigitte Haim (3)
Frederic Haim (3)
Reinhard Haim (3)
Daniel Haim (3)
Christian Haim (3)
Albert Haim (3)
Philippe Haim (3)
Lisa Haim (2)
Louise Haim (2)
Sabine Haim (2)
Alexander Haim (2)
Paolo Haim (2)
Lara Haim (2)
Catherine Haim (2)
Hildegard Haim (2)
Danielle Haim (2)
Stefan Haim (2)
Samuel Haim (2)
Michel Haim (2)
Henrik Haim (2)
Karl Haim (2)
Martine Haim (2)
Maria Haim (2)
Walter Haim (2)
Benjamin Haim (2)
Dominique Haim (2)
Laurence Haim (2)
Laura Haim (2)
Jan Haim (2)
Gary Haim (2)
Gillian Haim (2)
Christine Haim (2)
Bozena Haim (2)
Ernest Haim (2)
Dean Haim (2)
Elfriede Haim (2)
Gundula Haim (2)
Engelbert Haim (2)
Alexandra Haim (2)
Nicolas Haim (2)
John Haim (2)
Christophe Haim (2)
Alois Haim (2)
Christiane Haim (2)
Johanna Haim (2)
Alfred Haim (2)
Bernhard Haim (2)
Joachim Haim (2)
Christoph Haim (1)
Margarethe Haim (1)
Monika Haim (1)
Claudia Haim (1)
Annemarie Haim (1)
Michaela Haim (1)
Christina Haim (1)
Bettina Haim (1)
Oskar Haim (1)
Martina Haim (1)
Margit Haim (1)
Elisabeth Haim (1)
Ernst Haim (1)
Ingrid Haim (1)
Florian Haim (1)
Friedrich Haim (1)
Gottfried Haim (1)
Reinhilde Haim (1)
Harald Haim (1)
Heidemarie Haim (1)
Johann Haim (1)
Johannes Haim (1)
Kurt Haim (1)
Ludwig Haim (1)
Elfie Haim (1)
Erika Haim (1)
Kaja Haim (1)
Erwin Haim (1)
Josefa Haim (1)
Daniela Haim (1)
Willi Haim (1)
Norbert Haim (1)
Mario Haim (1)
Olaf Haim (1)
Paul Haim (1)
Roland Haim (1)
Reinhold Haim (1)
Marga Haim (1)
Klaus Haim (1)
Egon Haim (1)
Eberhard Haim (1)
Emilie Haim (1)
Gisela Haim (1)
Jeanette Haim (1)
Horst Haim (1)
Ulrich Haim (1)
Ursel Haim (1)
Jessica Haim (1)
Tomasz Haim (1)
Linda Haim (1)
Oliver Haim (1)
Zvonko Haim (1)
Vili Haim (1)
Renata Haim (1)
Kazimierz Haim (1)
Meir Haim (1)
Jozsef Haim (1)
Palmer Haim (1)
Eugeniusz Haim (1)
Ginter Haim (1)
Dora Haim (1)
Christel Haim (1)
Waltraud Haim (1)
Viktoria Haim (1)
Wilhelm Haim (1)
Anneliese Haim (1)
Susanne Haim (1)
Georg Haim (1)
Veronika Haim (1)
Ute Haim (1)
Rudolf Haim (1)
Roman Haim (1)
Rupert Haim (1)
Sandra Haim (1)
Traudl Haim (1)
Pavel Haim (1)
Finn Haim (1)
Ron Haim (1)
Pernille Haim (1)
Trine Haim (1)
Angelika Haim (1)
Barbara Haim (1)
Arnold Haim (1)
Minna Haim (1)
Mette Haim (1)
Jacob Haim (1)
Ingelise Haim (1)
Kai Haim (1)
Lucas Haim (1)
Marianne Haim (1)
Renate Haim (1)
Cybele Haim (1)
Maryanne Haim (1)
Mabel Haim (1)
Mary Haim (1)
Nick Haim (1)
Patricia Haim (1)
Olive Haim (1)
Lilly Haim (1)
Leszek Haim (1)
Kaylee Haim (1)
Kathryn Haim (1)
Kenneth Haim (1)
Leani Haim (1)
Lee Haim (1)
Rita Haim (1)
Rosemary Haim (1)
Osvaldo Haim (1)
Joan Haim (1)
Lionel Haim (1)
Sylvia Haim (1)
Didier Haim (1)
Arlette Haim (1)
Frig Haim (1)
Diego Haim (1)
Steven Haim (1)
Stephen Haim (1)
Zamir Haim (1)
Alberto Haim (1)
Carlo Haim (1)
Kate Haim (1)
Karen Haim (1)
Ashley Haim (1)
Angela Haim (1)
Avraham Haim (1)
Beryl Haim (1)
Carol Haim (1)
Brian Haim (1)
Adrian Haim (1)
Adam Haim (1)
Itic Haim (1)
Abe Haim (1)Given name Haim
Family names
Haim Cohen (10)
Haim Perez (4)
Haim Levy (4)
Haim Abitbol (4)
Haim Merkado (3)
Haim Mazouz (3)
Haim Hazan (3)
Haim Amzallag (3)
Haim Abergel (3)
Haim Allouche (3)
Haim Benzaken (2)
Haim Elbaz (2)
Haim Elcharer (2)
Haim Mizrahi (2)
Haim Azoulay (2)
Haim Fitoussi (2)
Haim Walter (2)
Haim Burstin (2)
Haim Hayoun (2)
Haim Attias (2)
Haim Hamou (2)
Haim Reboh (2)
Haim Margulis (2)
Haim Culer (2)
Haim Toledano (2)
Haim Cohn (2)
Haim Frig (2)
Haim Vizental (2)
Haim Diai (2)
Haim Mozes (2)
Haim Levi (2)
Haim Pinto (2)
Haim Trabelsi (2)
Haim Nuriel (2)
Haim Klapholtz (2)
Haim Benchimol (2)
Haim Benhamou (2)
Haim Sobel (2)
Haim Malka (2)
Haim Bensimon (2)
Haim Mamou (2)
Haim Taieb (2)
Haim Harroch (1)
Haim Matusof (1)
Haim Lougassi (1)
Haim Kern (1)
Haim Knafo (1)
Haim Harboun (1)
Haim Kordova (1)
Haim Korsia (1)
Haim Lugassy (1)
Haim Illouz (1)
Haim Lascar (1)
Haim Lumbroso (1)
Haim Ezra (1)
Haim Bris (1)
Haim Brezis (1)
Haim Carsenty (1)
Haim Chelly (1)
Haim Chetrit (1)
Haim Boukobza (1)
Haim Botbol (1)
Haim Berdah (1)
Haim Birs (1)
Haim Bismuth (1)
Haim Bitton (1)
Haim Cukierman (1)
Haim Danan (1)
Haim Faigenbaum (1)
Haim Froilich (1)
Haim Gruberg (1)
Haim Haddad (1)
Haim Elezam (1)
Haim Elbilia (1)
Haim Dayan (1)
Haim Derhy (1)
Haim Devico (1)
Haim Dray (1)
Haim Halioua (1)
Haim Niddam (1)
Haim Zavodnik (1)
Haim Zagury (1)
Haim Franco (1)
Haim Jorgensen (1)
Haim Kravitz (1)
Haim Kavak (1)
Haim Zafrani (1)
Haim Teman (1)
Haim Taillet (1)
Haim Sudry (1)
Haim Tangi (1)
Haim Tapiero (1)
Haim Temam (1)
Haim Golan (1)
Haim Karchmer (1)
Haim Ginsburg (1)
Haim Gerafi (1)
Haim Rundlof (1)
Haim Bretler (1)
Haim Madjar (1)
Haim Djemal (1)
Haim Livi (1)
Haim Malul (1)
Haim Dor (1)
Haim Hazbar (1)
Haim Belenki (1)
Haim Pechter (1)
Haim Ouka (1)
Haim Soudry (1)
Haim Slonim (1)
Haim Ohana (1)
Haim Bensemhoun (1)
Haim Ohayon (1)
Haim Ouaknine (1)
Haim Palombo (1)
Haim Oziel (1)
Haim Nidam (1)
Haim Nahmias (1)
Haim Messas (1)
Haim Melloul (1)
Haim Mimoun (1)
Haim Missistrano (1)
Haim Myara (1)
Haim Pappo (1)
Haim Portal (1)
Haim Sebban (1)
Haim Sebbag (1)
Haim Sellem (1)
Haim Serrouya (1)
Haim Slama (1)
Haim Sert (1)
Haim Sebag (1)
Haim Schvarcz (1)
Haim Riahi (1)
Haim Queroub (1)
Haim Roitgrund (1)
Haim Sarfaty (1)
Haim Sayada (1)
Haim Medina (1)
Haim Assouline (1)
Haim Stor (1)
Haim Haimovici (1)
Haim Gheva (1)
Haim Siler (1)
Haim Rabinovici (1)
Haim Ilie (1)
Haim Rosen (1)
Haim Bercu (1)
Haim Bazak (1)
Haim Sadi (1)
Haim Hadida (1)
Haim Sadacca (1)
Haim Zeidner (1)
Haim Fanshel (1)
Haim Abella (1)
Haim Francoz (1)
Haim Daboul (1)
Haim Dzexter (1)
Haim Shamoon (1)
Haim Zietcer (1)
Haim Bublil (1)
Haim Bittner (1)
Haim Bar (1)
Haim Algranati (1)
Haim Bechara (1)
Haim Bener (1)
Haim Bitran (1)
Haim Shoham (1)
Haim Itzhaki (1)
Haim Leizerovici (1)
Haim Rader (1)
Haim Hirshberg (1)
Haim Habsha (1)
Haim Riback (1)
Haim Keslassy (1)
Haim Brik (1)
Haim Shavit (1)
Haim Gelfenbeyn (1)
Haim Simha (1)
Haim Goldenberg (1)
Haim Grinberg (1)
Haim Argaman (1)
Haim Masliah (1)
Haim Benzazon (1)
Haim Altit (1)
Haim Look (1)
Haim Fhima (1)
Haim Abihsira (1)
Haim Sherrf (1)
Haim Moryoussef (1)
Haim Kotler (1)
Haim Bendahan (1)
Haim Pardo (1)
Haim Bendavid (1)
Haim Keren (1)
Haim Danous (1)
Haim Eskenazi (1)
Haim Afoumado (1)
Haim Addy (1)
Haim Afriat (1)

Surname Haim in Austria   Surname Haim in France   Surname Haim in Germany   Surname Haim in Italy   Surname Haim in Poland   
Surname Haim in USA   

Haim reversed is Miah
Name contains 4 letters - 50.00% vowels and 50.00% consonants.

Anagrams: Hami Hiam Aimh Mhia Hmia Miah Maih Aihm
Misspells: Hoim Haym Hajm Haem Haima Hiam HamiRhymes: Ephraim acclaim aim claim counterclaim declaim disclaim hym thyme time lime rhyme

Meaning of name Haim is: Variant transcription of CHAYYIM

Haïm says: Prénom hébraïque, signifie "vie" en hébreu.

This page has been visited from the following countries: United States France Germany Israel Austria Morocco Egypt Saudi Arabia Canada United Kingdom Kuwait Ireland Syrian Arab Republic Europe Belgium Norway Turkey Netherlands Italy Switzerland United Arab Emirates Iraq Algeria Jordan Spain Malaysia Thailand Brazil Palestinian Territory Senegal Belarus Poland Croatia Romania Australia India Portugal Argentina Iran Panama Sweden Bahrain South Africa Mexico Bulgaria Kenya Korea Greece


Domains
Haim.com - REGISTERED
Haim.net - REGISTERED
Haim.co.uk - REGISTERED
Haim.de - REGISTERED


Famous people: Corey Ian Haim , Corey Ian Haim , Haim Saban, Tal Ben Haim, Haim Michael Revivo, Haim Gouri, Haim Hefer, Haim Megrelashvili, Haim Laskov

Writers: Haim Harari, Haim Tsoar, Nicole Haims, Haim Mendelson, Haiming Liu, Haim Bresheeth, Haim Gaziel, Haim Judah, Haim Nirel, R. Haim, Haim Raz, Haim Yacobi, Nadine Haim, Haim Falk, Haim Dasberg, Haim Gaguine, Haim Gevaryahu, Haim Brezis, Haim Weinberg

Books: "The Haimes a Dorset family" "Haim Steinbach"

Recent searches: Janir Pesavento Abeyawardene Skeffers Altan Ranghella Karacheban Haddag Chizue Kohzad
Top searches: Brian Evans Suchocki Dragos Davide Vitelaru Martin Ali Search Mudda
Random names: Bartly Szecsi Raveloarisoa Cayli Mattischek Diepbrink Abankwa Janmichael Zareen Alexandrino

Do you know more about the meaning
or about the origins of this name?
Leave a comment...